Publications in year 2021

Original Scientific Article (1.01)
JOVAN, David Jure, DOLANC, Gregor, PREGELJ, Boštjan. Cogeneration of green hydrogen in a cascade hydropower plant. , Energy conversion and management. X, 2021, 10.
Published Scientific Conference contribution (1.08)
JOVAN, David Jure, DOLANC, Gregor, PREGELJ, Boštjan. Kogeneracija zelenega vodika v pretočni hidroelektrarni. , V: MUŠKINJA, Nenad (ur.), ROTOVNIK, Milan (ur.). AIG.si 21 : 8. april 2021 : zbornik dvanajste konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu. Elektronska izd. Ljubljana: Društvo avtomatikov Slovenije, 2021. 8 str. Zbirka Zborniki prispevkov konference AIG, 2021, .