Publications in year 2004

Original Scientific Article (1.01)
BENKO, Uroš, PETROVČIČ, Janko, JURIČIĆ, Đani, TAVČAR, J., REJEC, J., STEFANOVSKA, Aneta. Fault diagnosis of a vacuum cleaner motor by means of sound analysis. Journal of Sound and Vibration, 2004, str. 781-806.
ČIŽMAN, Anton, ČERNETIČ, Janko. Improving competitiveness in veneers production by a simple-to-use DSS. Eur. J. oper. res.. [Print ed.], 2004, vol. 156, no. 1, str. 241-260.
GODENA, Giovanni. ProcGraph : a procedure-oriented graphical nonation for process-control software specification. Control Engineering Practice. [Print ed.], 2004, vol. 12, str. 99-111.
GRANCHAROVA, Alexandra, JOHANSEN, Tor Arne, KOCIJAN, Juš. Explicit model predictive control of gas-liquid separation plant via orthogonal search tree partitioning. Comput. chem. eng.. [Print ed.], vol. 28, str. 2481-2491, 2004, .
HAUPTMAN, Boštjan, JOVAN, Vladimir. An approach to process production reactive scheduling. ISA trans, 2004, vol. 43, str. 305-318.
MILANIČ, Srečko, STRMČNIK, Stanko, Š EL, Davorka, HVALA, Nadja, KARBA, Rihard. Incorporating prior knowledge into artificial neural networks - an industrial case study. Neurocomputing (Amst.). [Print ed.], 2004, vol. 62, str. 131-151.
Š PACAPAN, Iztok, KOCIJAN, Juš, BAJD, Tadej. Simulation of fuzzy-logic-based intelligent wheelchair control system. J. intell. robot. syst, vol. 39, str. 227-241, 2004, .
VRANČIĆ, Damir, STRMČNIK, Stanko, KOCIJAN, Juš. Improving disturbance rejection of PI controllers by means of the magnitude optimum method. ISA trans, 2004, vol. 43, str. 73-84.
Short Scientific Article (1.03)
RAKAR, Andrej, JURIČIĆ, Đani. Modeliranje elektromotorjev za potrebe zaznavanja napak = Modelling for fault detection of electric motors. Stroj. vestn, 2004, letn. 50, št. 5, str. 267-276.
Professional Article (1.04)
STEINER, Igor, PETROVČIČ, Janko. PECS sistemi z avtomatizacijo ekstruderskih strojev. PlastForma (Celje), 2004, str. 22-23.
ŽELE, Mina, ČERNETIČ, Janko, JOVAN, Vladimir, STRMČNIK, Stanko. Analiza stanja na področju avtomatizacije in informatizacije v slovenskih proizvodnih podjetjih. Avtomatika (1999). [Tiskana izd.], 2004, vol. 5, št. 48, str. 28-33.
Published Scientific Conference contribution (invited lecture) (1.06)
MUSIZZA, Bojan, STEFANOVSKA, Aneta. Noise and synchronization on micro and macroscopic scales. V: ABBOTT, Derek (ur.). Fluctuations and noise in biological, biophysical, and biomedical systems II : 26-28 May 2004, Maspalomas, Gran Canaria, Spain, (Proceedings of SPIE, vol. 5467). Bellingham (USA): SPIE, cop, 2004, str. 273-282.
Published Scientific Conference contribution (1.08)
BENKO, Uroš. Using ICA for open-space measurements. V: 5th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint : September 8-11, 2004 Balatonfüred, Hungary, 2004, 6 str.
BLATNIK, Robert, ČERNETIČ, Janko. Antropocentričnost informacijskega sistema za podporo sodelovanja v industriji. V: HERIČKO, Marjan (ur.), ROZMAN, Ivan (ur.), JURIČ, Matjaž B. (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), BUČAR, Maja (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Zbornik D 7. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2004, 9. do 15. oktober 2004, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2004, str. 17-20.
BLAŽIČ, Sašo, Š KRJANC, Igor, GERKŠIČ, Samo, DOLANC, Gregor, STRMČNIK, Stanko, HADIJSKI, Mincho B., STATHAKI, Anna. Simple fuzzy identification implemented in advanced controller. V: MATIJASEVIC, Maja (ur.), PEJCINOVIC, Branimir (ur.), TOMSIC, Zeljko (ur.), BUTKOVIC, Zeljko (ur.). 12th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, May 12-15, 2004, Dubrovnik, Croatia. MELECON 2004 : proceedings, New York: IEEE, 2004, str. 293-296.
GERKŠIČ, Samo, GODENA, Giovanni, KUKANJA, Dolores. Regulacija pretoka doziranja pri polšaržnem industrijskem procesu = Feed flow control of an industrial fed-batch process. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik trinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija, Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2004, zv. A, str. 253-256.
GERKŠIČ, Samo, VREČKO, Darko. Improving oxygen concentration control in activated sludge process. V: 5th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint : September 8-11, 2004 Balatonfüred, Hungary, 2004, 6 str.
JOVAN, Vladimir, HAUPTMAN, Boštjan. An approach to on-line batch sequencing. V: Discrete event systems 2004 : WODES'04, preprints volume from the [7th International] IFAC Workshop : Reims, France, 22-24 September 2004, IFAC, 2004, str. 439-444.
KANDARE, Gregor. Using UML in process control software design. V: 5th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint : September 8-11, 2004 Balatonfüred, Hungary, 2004, 6 str.
KOCIJAN, Juš, LEITH, Douglas J. Derivative observations used in predictive control. V: MATIJASEVIC, Maja (ur.), PEJCINOVIC, Branimir (ur.), TOMSIC, Zeljko (ur.), BUTKOVIC, Zeljko (ur.). 12th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, May 12-15, 2004, Dubrovnik, Croatia. MELECON 2004 : proceedings, New York: IEEE, 2004, 4 str.
KOCIJAN, Juš, MURRAY-SMITH, Roderick, RASMUSSEN, Carl Edward, GIRARD, Agathe. Gaussian process model based predictive control. V: 2004 American Control Conference : Boston, Massachusetts, June 30 - July 2, 2004 : conference proceedings, AACC, 2004, str. 2214-2218.
KOCIJAN, Juš, VREČKO, Darko, HVALA, Nadja, ČEČKO, Boštjan. Feedback control aspects of nitrogen removal in wastewater treatment. V: MATIJASEVIC, Maja (ur.), PEJCINOVIC, Branimir (ur.), TOMSIC, Zeljko (ur.), BUTKOVIC, Zeljko (ur.). 12th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, May 12-15, 2004, Dubrovnik, Croatia. MELECON 2004 : proceedings, New York: IEEE, 2004, 4 str.
MUSIZZA, Bojan. Causality between cardiac, respiratory and cortical activity in anaesthesia. V: 5th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint : September 8-11, 2004 Balatonfüred, Hungary, 2004, 6 str.
RAKAR, Andrej, JURIČIĆ, Đani. Matching the requirements in model-based fault diagnosis. V: TRAVÉ-MASSUYES, Louise (ur.). 15th International Workshop on Principles of Diagnosis : June 23-35, 2004, Carcassone, France, 2004, str. 239-244.
RAKAR, Andrej, ZORZUT, Sebastjan, JOVAN, Vladimir. Assesment of production performance by means of KPI. V: SAHINKAYA, M. Necip (ur.), EDGE, Kevin A. (ur.). Control 2004 : proceedings : University of Bath, UK, 6-9 September 2004, 2004, 5 str.
RAKAR, Andrej, ZORZUT, Sebastjan, JOVAN, Vladimir. Key performance indicators for production management. V: 5th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint : September 8-11, 2004 Balatonfüred, Hungary, 2004, 6 str.
RAKAR, Andrej. Stanje tehnologije vodenja v svetu = The state of control technology in the world. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik trinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija, Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2004, zv. A, str. 213-216.
STARE, Aljaž, HVALA, Nadja, VREČKO, Darko, BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjeta, LEVSTEK, Meta. Design of models for predictive ammonia control. V: 2nd International IWA Conference on Automation in Water Quality Monitoring, AutMoNet 2004, Vienna, Austria, April 19-20, 2004. Proceedings, 2004, str. 245-252.
STARE, Aljaž, HVALA, Nadja, VREČKO, Darko. Modeliranje pilotne čistilne naprave za predikativno nodenje NH4-N = Modelling of wastewater treatment pilot plant for predictive NH4-N control. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik trinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija, Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2004, zv. A, str. 283-286.
TINTA, Dejan. Diagnosis of electrical motors based on vibration analysis. V: 5th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint : September 8-11, 2004 Balatonfüred, Hungary, 2004, 6 str.
VRANČIĆ, Damir, KOCIJAN, Juš, STRMČNIK, Stanko. Simplified disturbance rejection tuning method for PID controllers. V: ASCC The 5th Asian Control Conference, July 20-23, Melbourne, Australia, Conference proceedings, 2004, str. 491-496.
VRANČIĆ, Damir, KRISTIANSSON, Birgitta, STRMČNIK, Stanko. Reduced MO tuning method for PID controllers. V: ASCC The 5th Asian Control Conference, July 20-23, Melbourne, Australia. Conference proceedings, 2004, str. 459-464.
VRANČIĆ, Damir, STRMČNIK, Stanko, HUBA, Mikulas. Improving tracking performance by set-point filtering on pi-controllers. presented at 2nd IFAC Conference "Control Systems Design, September 7-10, Bratislava, Slovakia. Modelling and control, 2004, vol. 4, str. 66-72, IFAC, 2004, 6 str.
Published Professional Conference contribution (1.09)
VREČKO, Darko, HVALA, Nadja, STARE, Aljaž, BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjeta, LEVSTEK, Meta, PODBEVŠ EK, Sebastjan, CERAR, Peter. Optimizacija odstranjevanja amonijevega dušika v čistični napravi z uporabo novih merilnikov in postopkov vodenja. V: ROŠ, Milenko (ur.). [Strokovni simpozij] Vodni dnevi 2004, Velenje, 7.-8. oktober 2004. Zbornik referatov, Ljubljana: Slovensko društvo za zaščito voda: = Slovenian Water Pollution Control Association: = Slowenische Vereinigung für Gewässerschutz, 2004, str. 70-79.
Published Scientific Conference contribution Abstract (1.12)
ETWISTLE, M., BANDRIVSKYY, Andriy, MUSIZZA, Bojan, STEFANOVSKA, Aneta, MCCLINTOCK, P. V. E., SMITH, A. E. Synchronization and directionality in cardio-resporatory oscillations in anaesthesia : a preliminary observational study in human males. presented at Anaesthetic Research Society Meetng, July 8-9,2004, Liverpool, UK. Br J Anaesth, 2004, vol. 93, str. 608P-609P.
Other Educational Material (2.05)
JOVAN, Vladimir, GODENA, Giovanni, KANDARE, Gregor, COLNARIČ, Matjaž, DOGŠ A, Tomaž, RAKAR, Andrej, OSTROVERŠ NIK, Matjaž, STEINER, Igor, LUKAČ, Jure, HAUPTMAN, Boštjan, TRČEK, Denis, SOKOLIĆ, Saša, BIZJAK, Mitja, ŽNIDARŠ IČ, Alenka, MUŠIČ, Gašper, GODENA, Giovanni (ur.). . Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 11. do 15. oktober 2004, Ljubljana: Institut Jožef Stefan: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 2004, loč. pag., ilustr.
Doctoral disertation (2.08)
HAUPTMAN, Boštjan. . Razporejanje proizvodnje v procesni industriji : doktorska disertacija, Ljubljana: [B. Hauptman], 2004, VII, 156 str., ilustr., tabele.
KANDARE, Gregor. . Računalniško podprto načrtovanje programske opreme za postopkovno vodenje s programirljivimi logičnimi krmilniki : doktorska disertacija, Ljubljana: [G. Kandare], 2004, 165 str., ilustr., tabele.
Masters Thesis (2.09)
TINTA, Dejan. . Odkrivanje napak v sistemih s kompleksno dinamiko: primer končne kontrole kakovosti sesalnih enot : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Tinta], 2004, VI, 76 f., graf. prikazi.
ZORZUT, Sebastjan. . Zasnova sistema uravnoteženih kazalnikov za podporo vodenju proizvodnje : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Zorzut], 2004, IV, 97 str., graf. prikazi.
Treatise, Preliminary Study, Study (2.13)
DOLANC, Gregor, JANEŽIČ, Damjan. . AK3-3: Avtomatizacija strojev in naprav, (IJS delovno poročilo, 9096), 2004, .
GERKŠIČ, Samo, GODENA, Giovanni. . Poročilo o izboljšanju regulacije doziranja v obratu Polimerizacije v Mitol, d.d, (IJS delovno poročilo, 8960), 2004, .
GERKŠIČ, Samo, GODENA, Giovanni. . Predlogi za izboljšanje regulacije doziranja v obratu Polimerizacije v Mitol, d.d, (IJS delovno poročilo, 8917), 2004, .
GERKŠIČ, Samo, VREČKO, Darko, HVALA, Nadja. . Poročilo o izvedbi eksperimentov za nastavitev parametrov napredne regulacije koncentracije kisika na pilotni napravi CČND, (IJS delovno poročilo, 8989), 2004, .
GODENA, Giovanni, DOLANC, Gregor. . Projekt 'SINTEZA 4" v podjetju Krka, d.d. : funkcijska specifikacija, reaktor tip A, verzija 1.0, (IJS delovno poročilo, 9089, zaupno), 2004, .
GODENA, Giovanni, KOSIN, Peter, DOLANC, Gregor. . Vzdrževalna dela na objektu in procesni opremi za kemično obdelavo v Cinkarni Celje, d.d. : projekt izvedenih del - delni, specifikacija funkcij in postopkov, (IJS delovno poročilo, 9086, zaupno), 2004, .
GODENA, Giovanni, SOKOLIĆ, Saša. . AK3-2: Napredni gradniki in tehnologije za vodenje zahtevnih šaržnih in zveznih procesov, (IJS delovno poročilo, 9094), 2004, .
GODENA, Giovanni. . Predmešanje in razklop v podjetju Cinkarna Celje, d.d. : projekt izvedenih del - specifikacije, verzija 3, (IJS delovno poročilo, 9087, zaupno), 2004, .
GODENA, Giovanni. . Predmešanje in razklop v podjetju Cinkarna Celje, d.d. : projekt izvedenih del - specifikacije, verzija 3.1, (IJS delovno poročilo, 9088, zaupno), 2004, .
GODENA, Giovanni. . Projekt 'SINTEZA 4" v podjetju Krka, d.d. : funkcijska specifikacija, reaktor tip D, verzija 1.0, (IJS delovno poročilo, 9090, zaupno), 2004, .
GODENA, Giovanni. . Projekt 'SINTEZA 4" v podjetju Krka, d.d. : funkcijska specifikacija, rezervoar tip A, verzija 1.0, (IJS delovno poročilo, 9091, zaupno), 2004, .
GODENA, Giovanni. . Projekt 'SINTEZA 4" v podjetju Krka, d.d. : funkcijska specifikacija, rezervoar tip B, verzija 1.0, (IJS delovno poročilo, 9092, zaupno), 2004, .
GODENA, Giovanni. . Projekt 'SINTEZA 4" v podjetju Krka, d.d. : funkcijska specifikacija, vzorčna receptura - regeneracija topil, (IJS delovno poročilo, 9093, zaupno), 2004, .
PETROVČIČ, Janko, JURIČIĆ, Đani, TINTA, Dejan, MUSIZZA, Bojan. . Funkcionalna verifikacija merilnih celic za končno kontrolo sesalnih enot, (IJS delovno poročilo, 8920), 2004, .
RAKAR, Andrej, ŽELE, Mina, JOVAN, Vladimir. . Stanje proizvodne informatike doma in v tujini, (IJS delovno poročilo, 9076), 2004, .
VREČKO, Darko, HVALA, Nadja, JOVAN, Vladimir, STRMČNIK, Stanko. . Študija možnosti glajenja porabe pare pri proizvodnji TiO2 v Cinkarni Celje, (IJS delovno poročilo, 9067), 2004, .
ZORZUT, Sebastjan, JOVAN, Vladimir. . Uravnoteženi sistem kazalnikov za vodenje proizvodnje, (IJS delovno poročilo, 8941), 2004, .
Patent (2.24)
PETROVČIČ, Janko, JURIČIĆ, Đani, TINTA, Dejan. . Detektorski sklop in naprava za merjenje intenzitete iskrenja kolektorskih motorjev : patent št. 21381, Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2004, .
Other Performed Works (3.25)
GODENA, Giovanni. Programski koordinator tečaja. Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 11. do 15. oktober 2004, 2004, .
Editor (4.01)
JOVAN, Vladimir, GODENA, Giovanni, KANDARE, Gregor, COLNARIČ, Matjaž, DOGŠ A, Tomaž, RAKAR, Andrej, OSTROVERŠ NIK, Matjaž, STEINER, Igor, LUKAČ, Jure, HAUPTMAN, Boštjan, TRČEK, Denis, SOKOLIĆ, Saša, BIZJAK, Mitja, ŽNIDARŠ IČ, Alenka, MUŠIČ, Gašper, GODENA, Giovanni (ur.). . Programska oprema za vodenje procesov : študijsko gradivo za tečaj dopolnilnega izobraževanja in specializacije "Tehnologija vodenja industrijskih procesov" : Ljubljana, 11. do 15. oktober 2004, Ljubljana: Institut Jožef Stefan: Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. loč. pag., ilustr, 2004, .
WÄFLER, Toni, WINDISCHER, Anna, RYSER, Cornelia, WEIK, Steffen, GROTE, Gudela, ČERNETIČ, Janko (ur.). . Kako se človek in tehnika smiselno dopolnjujeta : načrtovanje avtomatiziranih proizvodnih sistemov z metodologijo KOMPASS, (IJS delovno poročilo, 8925), 2004, .
Translator (4.03)
WÄFLER, Toni, WINDISCHER, Anna, RYSER, Cornelia, WEIK, Steffen, GROTE, Gudela, ČERNETIČ, Janko (ur.). . Kako se človek in tehnika smiselno dopolnjujeta : načrtovanje avtomatiziranih proizvodnih sistemov z metodologijo KOMPASS, (IJS delovno poročilo, 8925), 2004, .
Annual report - Slovene (5.01)
. Letno poročilo Odseka za sisteme in vodenje. IJS Letno poročilo, 2004, .
Annual report (5.02)
. Department of Systems and Control annual report. JSI Annual report, 2004, .