Publications in year 2007

Original Scientific Article (1.01)
AŽMAN, Kristjan, KOCIJAN, Juš. Application of Gaussian processes for black-box modelling of biosystems. ISA trans, 2007, vol. 46, no. 4, str. 443-457.
BAVDAŽ, Gregor, KOCIJAN, Juš. Fuzzy controller for cement raw materials blending. Trans. Inst. Meas. Control, 2007, vol. 29, no. 1, str. 17-34.
DOLANC, Gregor, GERKŠIČ, Samo, KOCIJAN, Juš, VRANČIĆ, Damir, STRMČNIK, Stanko, BOŽIČEK, Miha, MARINŠ EK, Zoran, Š KRJANC, Igor, BLAŽIČ, Sašo. Aspect - samoučeči regulacijski sistem za zahtevne procese = Aspect - a self-learning control system for demanding processes. Ventil (Ljubl.), 2007, vol. 13, št. 5, str. 330-335.
GERKŠIČ, Samo, STRMČNIK, Stanko, BOOM, Ton van den. Feedback action in predictive control : an experimental case study. Control eng. pract. [Print ed.], [in press], 2007, .
GRADIŠAR, Dejan, MUŠIČ, Gašper. Automated Petri-net modelling based on production management data. Math. comput. model. dyn. syst, 2007, vol. 13, no. 3, str. 267-290.
GRADIŠAR, Dejan, MUŠIČ, Gašper. Production-process modelling based on production-management data : a Petri-net approach. Int. j. comput. integr. manuf.. [Print ed.], 2007, vol. 20, no. 8, str. 794-810.
LIKAR, Bojan, KOCIJAN, Juš. Predictive control of a gas-liquid separation plant based on a Gaussian process model. Comput. chem. eng.. [Print ed.], 2007, vol. 31, no. 3, str. 142-152.
MUSIZZA, Bojan, STEFANOVSKA, Aneta, MCCLINTOCK, P. V. E., PALUŠ , Milan, PETROVČIČ, Janko, RIBARIČ, Samo, BAJROVIĆ, Fajko. Interactions between cardiac, respiratory, and EEG-delta oscillations in rats during anaesthesia. J Physiol, 2007, letn. 580, št. 5, str. 315-326.
PALUŠ , Milan, MUSIZZA, Bojan, STEFANOVSKA, Aneta. Testing for coupling asymmetry using surrogate data. Chaos and complexity letters, 2007, vol. 2, no. 2/3, str. 327-344.
PREGELJ, Boštjan, STRMČNIK, Stanko, GERKŠIČ, Samo. Pattern recognition-based supervision of indirect adaptation for better disturbance handling. ISA trans, 2007, vol. 46, no. 4, str. 561-568.
STARE, Aljaž, VREČKO, Darko, HVALA, Nadja, STRMČNIK, Stanko. Comparison of control strategies for nitrogen removal in an activated sludge process in terms of operating costs : a simulation study. Water res. (Oxford). [Print ed.], 2007, vol. 41, no. 9, str. 2004-2014.
LUMBAR, Satja, VRANČIĆ, Damir, STRMČNIK, Stanko. Comparative study of decay ratios of disturbance-rejection magnitude optimum method for PI controllers. ISA Transactions, ELSEVIER, 2007, Vol 47/1 pp 94-100.
Professional Article (1.04)
HVALA, Nadja, VREČKO, Darko, STARE, Aljaž, BURICA, Olga, STRAŽAR, Marjeta, LEVSTEK, Meta. Optimizacija odstranjevanja dušikovih snovi pri čiščenju odpadnih voda. Gospod. odpad, 2007, letn. 16, št. 62, str. 12-16.
Popular Article (1.05)
JOVAN, Vladimir. Tehnologija vodenja za konkurenčnost : tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov in Evropski sklad za regionalni razvoj. IRT 3000, 2007, letn. 2, št. 8, str. 24.
Published Professional Conference contribution (invited lecture) (1.07)
STRMČNIK, Stanko. Strategija razvoja na področju tehnologije vodenja v Sloveniji - načrti in realizacija = Development strategy of control technology in Slovenia - plans and realization. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2007, str. 1-6.
Published Scientific Conference contribution (1.08)
ALLER, Fernando, KANDARE, Gregor, BLÁZQUEZ, L. Filipe, KUKANJA, Dolores, JOVAN, Vladimir, GEORGIADIS, Michael C. Model-based optimal control of the production of polyvinyl acetate. V: GANI, Rafiqul (ur.), DAM-JOHANSEN, Kim (ur.). European Congress of Chemical Engineering ECCE - 6, Copenhagen 16-20 September 2007. Conference CD, (EFCE Event, No. 669), Lyngby: Technical University of Denmark, Department of Chemical Engineering, 2007, 20 str.
FORTUNA, Borut, GODENA, Giovanni. Izvedba recepturnega vodenja kemijske tehnologije z orodjem Siemens PCS7 in Simatic Batch = Batch control system in chemical production designed with Siemens PCS7 and Simatic Batch. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUÅ KINJA, Nenad (ur.). Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2007, str. 93-98.
GAŠPERIN, Matej, JURIČIĆ, Đani, MUSIZZA, Bojan, MEKJAVIĆ, Igor B., VRHOVEC, Bogomir, DOLANC, Gregor. Sistem za vrednotenje zaščitnih oblačil = Evaluation of fire protective garments. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2007, str. 199-204.
GAŠPERIN, Matej, JURIČIĆ, Đani, MUSIZZA, Bojan, MEKJAVIĆ, Igor B. Estimation of burn injuries from temperature measurement used in evaluation of fire protective garments. V: ZUPANČIČ, Borut (ur.), KARBA, Rihard (ur.), BLAŽIČ, Sašo (ur.). 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Ljubljana, Slovenia, 9-13 September, 2007. EUROSIM 2007 : proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September 2007, Ljubljana, Slovenia. Vol. 2, Full papers, Vienna: ARGESIM, cop, 2007, .
GAŠPERIN, Matej. Evaluation of fire protective garments using model-based estimation of burn injuries. V: 8th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint, Balatonfüred, Hungary, 16-20 September, 2007. Proceedings. [S. l.], Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Science, 2007, 6 str.
GERKŠIČ, Samo, MARZIDOVŠ EK, Albert. Vodenje pretoka skozi vrtine geotermalne toplotne črpalke = Ground-source heat pump borehole flow control. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2007, str. 161-165.
GERKŠIČ, Samo. Okolje za uglaševanje PID regulatorja z mehkim razporejanjem parametrov = Environment for tuning of a fuzzy-parameter-scheduling PID controller. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2007, 5 str.
GERNAEY, K. V., VREČKO, Darko, ROSEN, C., JEPPSSON. Ulf. BSM1 versus BSM1_LT: is the control strategy performance ranking maintained?. V: WATERMATEX 2007, 7th International IWA Symposium on Systems Analysis and Integrated Assessment in Water Management, May 7-9, 2007, Washington CD, USA. Proceedings. [S. l.], International Water Association, 2007, 8 str.
GODENA, Giovanni, TANCEK, Janez, STEINER, Igor, ČUK, David, Š UBELJ, Lovro, GRILJ, Jože, KOSIN, Peter. LiteBatch: orodje za vodenje šaržnih procesov na PLK platformi = Lite Batch: a tool for batch process control on the PLC platform. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2007, str. 51-56.
GRADIŠAR, Dejan, MATKO, Drago, MUŠIČ. Scheduling of tasks using the project planning tools. V: 8th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint, Balatonfüred, Hungary, 16-20 September, 2007. Proceedings. [S. l.], Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Science, 2007, 6 str.
GRADIŠAR, Dejan, ZORZUT, Sebastjan, JOVAN, Vladimir. Model-based production control. V: ZUPANČIČ, Borut (ur.), KARBA, Rihard (ur.), BLAŽIČ, Sašo (ur.). 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Ljubljana, Slovenia, 9-13 September, 2007. EUROSIM 2007 : proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September 2007, Ljubljana, Slovenia. Vol. 2, Full papers, Vienna: ARGESIM, cop, 2007, 7 str.
GRADIŠAR, Dejan, ZORZUT, Sebastjan, JOVAN, Vladimir. MPC approach in production control. V: International conference Automatics and Informatics '07, Bulgaria, Sofia, October 3-6, 2007. Proceedings : John Atanasoff celebration days. Sofia, Union of Automation and Informatics, 2007, vol. 2, str. I-17-I-20.
GRADIŠAR, Dejan, ZORZUT, Sebastjan, JOVAN, Vladimir. Zaprtozančno vodenje proizvodnega procesa polimerizacije = Closed-loop control of polymerization production process. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2007, str. 107-112.
GRANCHAROVA, Alexandra, KOCIJAN, Juš, JOHANSEN, Tor Arne. Explicit approximate nonlinear preditive control based on neural network models. V: International conference Automatics and Informatics \'07, Bulgaria, Sofia, October 3-6, 2007. Proceedings : John Atanasoff celebration days, Sofia: Union of Automation and Informatics, 2007, vol. 2, str. I-5-I-8.
GRANCHAROVA, Alexandra, KOCIJAN, Juš. Stochastic predictive control of a thermoelectric power plant. Stochastic predictive control of a thermoelectric power plant. V: International conference Automatics and Informatics \'07, Bulgaria, Sofia, October 3-6, 2007. Proceedings : John Atanasoff celebration days, Sofia: Union of Automation and Informatics, 2007, vol. 2, str. I-13-I-16.
HUBA, Mikuláš, VRANČIĆ, Damir. Comparing several approaches to the PID control design. V: MIKLEŠ, J. (ur.), FIKAR, M. (ur.), KVASNICA, M. (ur.). 16th International Conference Process Control 2007, Štrbské Pleso, Slovakia, June 11-14, 2007. Proceedings, Bratislava: Slovak University of Technology, Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics, 2007, str. 206-1-206-8.
HUBA, Mikuláš, VRANČIĆ, Damir. Constrained control of the plant with two different modes. V: MIKLEŠ, J. (ur.), FIKAR, M. (ur.), KVASNICA, M. (ur.). 16th International Conference Process Control 2007, Štrbské Pleso, Slovakia, June 11-14, 2007. Proceedings, Bratislava: Slovak University of Technology, Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics, 2007, str. 205-1-205-6.
HUBA, Mikuláš, VRANČIĆ, Damir. Role of animations in teaching constrained PID control. V: MIKLEŠ, J. (ur.), FIKAR, M. (ur.), KVASNICA, M. (ur.). 16th International Conference Process Control 2007, Štrbské Pleso, Slovakia, June 11-14, 2007. Proceedings, Bratislava: Slovak University of Technology, Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics, 2007, str. 215-1-215-8.
JOVAN, Vladimir, ZORZUT, Sebastjan, GRADIŠAR, Dejan, DORNEANU, Bogdan. Closed-loop production control of polymerization plant using production KPIs. V: BOLOGA, Octavia (ur.), DUMITRACHE, Ioan (ur.), FILIP, Gheorghe Florin (ur.). MCPL 2007, 4th IFAC Conference on Management and Control of Production and Logistics, Sibiu, [Romunia], September 27-30, 2007. Preprints. [S. l.], International Federation on Automatic Control, 2007, zv. 2, str. 553-558.
JURIČIĆ, Đani, MUSIZZA, Bojan, GAŠPERIN, Matej, MEKJAVIĆ, Igor B., VRHOVEC, Bogomir, DOLANC, Gregor. Evaluation of fire protective garments by using instrumented mannequin and model-based estimation of burn injuries. V: MED 2007 : proceedings of the 15th Mediterranean Conference and Control and Automation, June 27-29,2007, Athens, Greece. [S. l.: s. n.], 2007, 6 str.
KANDARE, Gregor, STRMČNIK, Stanko. Computer aided design of procedular process cotrol software. V: CAB, 10th International Symposium on Computer Applications in Biotechnology [and] DYCOPS, 8th International Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, Cancún, Mexico, June 4-8, 2007. Preprints, New York: International Federation of Automatic Control, 2007, str. 171-176.
KANDARE, Gregor. Računalniško podprto načrtovanje programske opreme za postopkovno vodenje = Automated development of control software. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2007, str. 57-62.
KLEINDIENST, Jani, JURIČIĆ, Đani. Določanje optimalnega nabora informacijskih terminalov za spremljanje proizvodnje v kosovnih industrijah = Optimal selection of information terminals for production monitoring in manufacturing industries. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2007, str. 63-68.
KOCIJAN, Juš, AŽMAN, Kristjan, GRANCHAROVA, Alexandra. The concept for Gaussian process model based system identification toolbox. V: RACHEV, B. (ur.), SMRIKAROV, A. (ur.), DIMOV, D. (ur.). CompSysTech\'07 : proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students in Computing, Rousse, Bulgaria, 14-15 June, 2007, Varna: Bulgarian Chapter of ACM, Union of Automation and Informatics, 2007, str. IIIA23-1-IIIA23-6.
KOCIJAN, Juš, AŽMAN, Kristjan. Gaussian process model identification : a process engineering case study. V: GRZECH, Adam (ur.). Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science : 4-6 September, 2007, Wrocław, Poland. Vol. 1-3, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007, 2007, zv. 1, str. 418-427.
KOCIJAN, Juš, LIKAR, Bojan. Gas-liquid separator modelling and simulation with Gaussian process models. V: ZUPANČIČ, Borut (ur.), KARBA, Rihard (ur.), BLAŽIČ, Sašo (ur.). 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Ljubljana, Slovenia, 9-13 September, 2007. EUROSIM 2007 : proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September 2007, Ljubljana, Slovenia. Vol. 2, Full papers, Vienna: ARGESIM, cop, 2007, 7 str.
LUKMAN, Tomaž. Modelno usmerjen razvoj programske opreme : domensko specifičen pristop. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Zbornik 10. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2007, 8.-12. oktober 2007 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba), Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2007, str. 287-291.
LUMBAR, Satja. PEGASE - helicoPter and aEronef naviGation Airborne System Experimentations. V: 8th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint, Balatonfüred, Hungary, 16-20 September, 2007. Proceedings. [S. l.], Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Science, 2007, 15 str.
OTT, Erik, GODENA, Giovanni, MALENŠ EK, Jože. Sistem vodenja šaržnega procesa Sinteza 4 = Synthesis 4 batch process control system. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2007, str. 74-75.
PREGELJ, Boštjan. A study: Direct fuzzy MRAS controller application to the heat-exchanger for hall heating control. V: 8th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint, Balatonfüred, Hungary, 16-20 September, 2007. Proceedings. [S. l.]:, Computer and Automation Research Institute, Hungarian Academy of Science, 2007, 6 str.
STARE, Aljaž, VREČKO, Darko, HVALA, Nadja, STRMČNIK, Stanko. Control of nutrient removing activated sludgde system. V: CAB, 10th International Symposium on Computer Applications in Biotechnology [and] DYCOPS, 8th International Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, Cancún, Mexico, June 4-8, 2007. Preprints, New York: International Federation of Automatic Control, 2007, str. 369-374.
STARE, Aljaž, VREČKO, Darko, VRANČIĆ, Damir, HVALA, Nadja, BRAJER HUMAR, Barbara. Regulacija nitratov na pilotni napravi Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik = Control of nitrate nitrogen in Domžale-Kamnik wastewater treatment pilot plant. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2007, str. 139-144.
VRANČIĆ, Damir, HUBA, Mikuláš. LEK tuner - program package for tuning PID controllers. V: MIKLEŠ, J. (ur.), FIKAR, M. (ur.), KVASNICA, M. (ur.). 16th International Conference Process Control 2007, Štrbské Pleso, Slovakia, June 11-14, 2007. Proceedings, Bratislava: Slovak University of Technology, Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics, 2007, str. 225-1-225-5.
VREČKO, Darko, STRMČNIK, Stanko, VODOPIVEC, Narcis. Algorithm for reference temperature calculation in buildings. V: ZUPANČIČ, Borut (ur.), KARBA, Rihard (ur.), BLAŽIČ, Sašo (ur.). 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, Ljubljana, Slovenia, 9-13 September, 2007. EUROSIM 2007 : proceedings of the 6th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation, 9-13 September 2007, Ljubljana, Slovenia. Vol. 2, Full papers, Vienna: ARGESIM, cop, 2007, 7 str.
VREČKO, Darko, STRMČNIK, Stanko, VODOPIVEC, Narcis. Razvoj algoritma za določanje referenčnih temperatur prostorov = Development of the algorithm for the reference temperature calculation in buildings. V: TOVORNIK, Boris (ur.), MUŠKINJA, Nenad (ur.). Zbornik pete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija, Maribor: Društvo avtomatikov Slovenije, 2007, str. 176-181.
Published Scientific Conference contribution Abstract (1.12)
DOBNIKAR, Uroš, KOUNALAKIS, Stelios N., MUSIZZA, Bojan, CHEUNG, Stephen S., MEKJAVIĆ, Igor B. The effect of repeated cold water immersion on the cold-induced vasodilation response of finger. V: MEKJAVIĆ, Igor B. (ur.), KOUNALAKIS, Stelios N. (ur.), TAYLOR, Nigel A.S. (ur.). Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Ergonomics, ICEE 2007, Piran, Slovenia [August 19-24, 2007], Ljubljana: Biomed, 2007, str. 320-321.
GAŠPERIN, Matej, JURIČIĆ, Đani, MUSIZZA, Bojan, VRHOVEC, Bogomir, LENART, Borut, HOUSE, James R., MEKJAVIĆ, Igor B. A novel approach to model-based evaluation of flame protective clothing. V: MEKJAVIĆ, Igor B. (ur.), KOUNALAKIS, Stelios N. (ur.), TAYLOR, Nigel A.S. (ur.). Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Ergonomics, ICEE 2007, Piran, Slovenia [August 19-24, 2007], Ljubljana: Biomed, 2007, str. 441.
Reviewed University and Academic Textbook (2.03)
KOCIJAN, Juš. . Modeliranje dinamičnih sistemov z umetnimi nevronskimi mrežami in sorodnimi metodami, Nova Gorica: Univerza, 2007, IV, 87 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-46-5.
Doctoral disertation (2.08)
AŽMAN, Kristjan. . Identifikacija dinamičnih sistemov z Gaussovimi procesi : doktorska disertacija, Ljubljana: [K. Ažman], 2007, 216 str., ilustr., tabele.
BENKO, Uroš. . Uporaba sodobnih postopkov obdelave signalov pri diagnosticiranju tehničnih sistemov : doktorska disertacija, Ljubljana: [U. Benko], 2007, XVI, 128 str., ilustr.
STARE, Aljaž. . Optimizacija vodenja odstranjevanja dušikovih komponent v biološki čistilni napravi : doktorska disertacija, Ljubljana: [A. Stare], 2007, 135 str., ilustr.
Undergraduate Thesis (2.11)
LUKMAN, Tomaž. . Modelno usmerjen razvoj sistemov vodenja industrijskih procesov : diplomska naloga univerzitetnega študijskega programa, Maribor: [T. Lukman], 2007, X, 102 str., ilustr.
Treatise, Preliminary Study, Study (2.13)
DANEVČIČ, Marko, Š ULIGOJ, Mitja, MERLJAK, Aljoša, LESNJAK, Niko, GODENA, Giovanni. HVAC project assistant. (IJS delovno poročilo, 9598, zaupno), 2007, .
DOLANC, Gregor. Sistem za vodenje merilne proge HWS-135 : navodila za uporabo. (IJS delovno poročilo, 9305), 2007, .
FORTUNA, Borut, MIHEVC, Gregor, MALAVAŠ IČ, Janez, GODENA, Giovanni. Recepturni sistem šaržne proizvodnje v kemijski/farmacevtski industriji : poročilo o aktivnostih na projektu. (IJS delovno poročilo, 9522, zaupno), 2007, .
GERBEC, Marko, JOVAN, Vladimir, PETROVČIČ, Janko. Analiza sistema gorivnih celic Hydrogenics 7kWAPU : ocena zanesljivosti. (IJS delovno poročilo, 9740), 2007, .
GERKŠIČ, Samo. Vodenje pretoka skozi vrtine geosond v poslovnem objektu TELEM. (IJS delovno poročilo, 9504, zaupno), 2007, .
GODENA, Giovanni, OTT, Erik. Obvladovanje razvojnega procesa programske opreme za vodenje zahtevnih šaržnih procesov. (IJS delovno poročilo, 9525, zaupno), 2007, .
GODENA, Giovanni, TANCEK, Janez, GRILJ, Jože, STEINER, Igor, ČUK, David, KARBA, Rihard. Snovanje in evaluavija programskega orodja za vodenje šaržnih procesov. (IJS delovno poročilo, 9524, zaupno), 2007, .
GRADIŠAR, Dejan, TINTA, Dejan, JURIČIĆ, Đani. Analiza možnosti za sprotno odkrivanje napak pri izdelavi sesalnih enot : študija izvedljivosti. (IJS delovno poročilo, 9709), 2007, .
HIRŠ ELJ, Armin, MARINŠ EK, Zoran, STRMČNIK, Stanko, KARBA, Rihard, KARBA, Rihard. Seznam predlogov projektov tehnološke mreže TVP za leto 2007. (IJS delovno poročilo, 9617, zaupno), 2007, .
JOVAN, Vladimir, HIRŠ ELJ, Armin, GRADIŠAR, Dejan. Izvedbeni projekti s področja informacijske podpore vodenju proizvodnje. (IJS delovno poročilo, 9589), 2007, .
JOVAN, Vladimir, PETROVČIČ, Janko, SVETEK, Aleš. Postavitev eksperimentalnega okolja za preizkušanje delovanja agregata z gorivnimi celicami. (IJS delovno poročilo, 9621), 2007, .
JOVAN, Vladimir, PETROVČIČ, Janko. Opis in navodila za uporabo agregata z gorivnimi celicami Hydrogenics 7 kW APU. (IJS delovno poročilo, 9703), 2007, .
JOVAN, Vladimir, SMRDU, Tone. Gorivne celice in kogeneracija. (IJS delovno poročilo, 9736), 2007, .
KANDARE, Gregor. Struktura tekstovne datoteke za opis programske kode v okolju GX IEC developer. (IJS delovno poročilo, 9645), 2007, .
LUMBAR, Satja, KOCIJAN, Juš. Matematični model ločevalnika plina in vode. (IJS delovno poročilo, 9675), 2007, .
RAKAR, Andrej, TRDIČ, Francelj, ANTAUER, Miran, JURIČIĆ, Đani. Sinteza skupnih agentov za aproksimativno sklepanje v diagnostičnih sistemih. (IJS delovno poročilo, 9689), 2007, .
STARE, Aljaž, VREČKO, Darko, HVALA, Nadja. Regulacija procesa odstranjevanja dušika pri čiščenju odpadnih voda : zaključno poročilo o projektu. (IJS delovno poročilo, 9588), 2007, .
STRMČNIK, Stanko, MARINŠ EK, Zoran, DOLANC, Gregor, JOVAN, Vladimir. Metodologija življenskega cikla projektov avtomatizacije strojev in naprav. (IJS delovno poročilo, 9728), 2007, .
UŠ AJ, Marko, KANDARE, Gregor, GODENA, Giovanni. Računalniški program za avtomatsko generiranje kode krmilnika. (IJS delovno poročilo, 9523), 2007, .
VRANČIĆ, Damir, GERKŠIČ, Samo. Izračun parametrov regulatorjev na klimatskih napravah KN1, KN2 in KN3. (IJS delovno poročilo, 9691), 2007, .
VRANČIĆ, Damir, KETIŠ , Dejan. Poročilo o meritvah in uglaševanju zanke 38.10A. (IJS delovno poročilo, 9698), 2007, .
VRANČIĆ, Damir. Programska oprema za Lek Tuner. , 2007, .
VREČKO, Darko, STRMČNIK, Stanko. Algoritem za določanje referenčnih temperatur prostorov. (IJS delovno poročilo, 9663), 2007, .
ZORZUT, Sebastjan, JOVAN, Vladimir. Analiza možnosti uporabe metodologije Ključnih kazalnikov učinkovitosti pri vodenju proizvodnje. (IJS delovno poročilo, 9223), 2007, .
Project documentation (2.14)
BENKO, Uroš, PETROVČIČ, Janko, DOLANC, Gregor, MUSIZZA, Bojan, TINTA, Dejan, JURIČIĆ, Đani. Sistem za avtomatsko končno kontrolo kvalitete elektromotorjev : tehnična izboljšava. , 2007, .
GODENA, Giovanni, TANCEK, Janez, Š UBELJ, Lovro, STEINER, Igor, ČUK, David, KOSIN, Peter, GRILJ, Jože. PLCbatch - orodje za vodenje saržnih procesov na standardni PLC opremi : tehnična izboljšava št. KD-SPI-171207. , Ljubljana: INEA, 2007, .
Invited lecture at foreign university (3.14)
KOCIJAN, Juš. Gaussian process model identification : a process engineering case study. , Prague: Institute of Information Theory and Automation, Department of Adaptive Systems, 2007, 15 Oct.
Editor (4.01)
. Engineering applications of artificial intelligence. Kocijan, Juš (področni urednik 2005-). [Print ed.], Swansea: Pineridge Press, 1988-. ISSN 0952-1976, 2007, .