Sistem za nadzor delovanja senzorjev in regulacijskih zank na procesu sežiganja vulkanizacijskih plinov

Sistem za nadzor delovanja senzorjev in regulacijskih zank na procesu sežiganja vulkanizacijskih plinov Sistem za nadzor delovanja senzorjev in regulacijskih zank na procesu sežiganja vulkanizacijskih plinov Sistem za nadzor delovanja senzorjev in regulacijskih zank na procesu sežiganja vulkanizacijskih plinov

Naročnik

Sava d.d.

Trajanje

2001

Namen

sprotno zaznavanje in lokalizacija napak (npr. pristranskost, lezenje, zmanjšanje precizije) na senzorjih in aktuatorjih nekaterih najbolj pomembnih regulacijskih zank procesa

Funkcija

diagnostični sistem vsak vzorčeni signal iz procesa najprej klasificira v enega od razredov karakterističnih vzorcev signala. Na podlagi dane kombinacije vzorcev sklepa o verjetnosti napake na elementih regulacijskih zank procesa

Inovativnost

algoritem za klasifikacijo signalov v karakteristične vzorce temelji na robustni analizi osnovnih statističnih parametrov signala (prva dva momenta) ter analizi oscilacij. Detekcija in lokalizacija se izvršita s pomočjo preproste baze logičnih pravil in z aproksimativnim sklepanjem

Učinki

avtomatsko zaznavanje anomalij v senzorjih ali težav z aktuatorji, kar

  • zmanjša stroške vzdrževanja
  • zmanjša število zastojev zaradi odpovedi elementov
  • zmanjša obremenitev operaterja ter
  • izboljša nadzor pravilnosti delovanja kritičnih senzorjev, ki kažejo na emisijo v okolje (npr. CO senzor)

Informacije

dani.juricic@ijs.si