Štipendije in prosta mesta


Razpis za mlade raziskovalke in raziskovalce v letu 2024

Institut "Jožef Stefan" razpisuje mesta za mlade raziskovalke in raziskovalce. Več na povezavi https://mr.ijs.si/#razpis/

Razpisane teme na področju Sistemi in kibernetika:


Štipendije

Na Odseku za sisteme in vodenje za študijsko leto 2018/2019 razpisujemo pet štipendij za kandidate, ki so vpisani vsaj v 2. letnik 1. stopnje UNI progama na kateri od naslednjih fakultet:

  • Fakulteta za elektrotehniko,
  • Fakulteta za računalništvo,
  • Fakulteta za strojništvo,
  • Fakulteta za matematiko,
  • Fakulteta za fiziko,
  • Fakulteta za kemijsko tehnologijo.

Več informacij...


Opravljanje strokovne prakse

Študentje visokošolskih strokovnih študijskih programov lahko na našem odseku opravljajo obvezno praktično usposabljanje.


Doktorsko usposabljanje

Podiplomski študentje, ki jih zanima raziskovalno delo, lahko pod mentorstvom naših raziskovalcev opravljajo doktorsko usposabljanje na različnih fakultetah in univerzah.


Kontakt: e2@ijs.si