Večfunkcionalne vodikove tehnologije v podporo balansiranju elektroenergetskega sistema, shranjevanju energije in trgu

Vodja projekta:

dr. Janko Petrovčič

Trajanje:

1.10.2022 - 30.9.2025

Financiranje:

ARRS - Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, L2-4456, s sofinanciranjem
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.