Objave v letu 2023

Izvirni znanstveni članek (1.01)
Stržinar, Žiga, Pregelj, Boštjan, Škrjanc, Igor. Soft sensor for non-invasive detection of process events based on Eigenresponse Fuzzy Clustering. Applied Soft Computing, Elsevier, 2023, 132, 109859.
GRANCHAROVA, Alexandra, VALKOVA, Ivana, HVALA, Nadja, KOCIJAN, Juš. Distributed predictive control based on Gaussian process models. Automatica, Mar. 2023, vol. 149, [article no.] 110807, 1-9, 2023, .
PERNE, Matija, KOCIJAN, Juš, BOŽNAR, Marija, GRAŠIČ, Boštjan, MLAKAR, Primož. Hybrid forecasting of wind for air pollution dispersion over complex terrain. Journal of environmental informatics, 2023, 41, 2, 88-103, 2023, .
HVALA, Nadja, MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan, BOŽNAR, Marija, PERNE, Matija, KOCIJAN, Juš. Surrogate tree ensemble model representing 2D population doses over complex terrain in the event of a radiological release into the air. Progress in nuclear energy, Apr. 2023, vol. 158, [article no.] 104594, 1-16, 2023, .
KOCIJAN, Juš, HVALA, Nadja, PERNE, Matija, MLAKAR, Primož, GRAŠIČ, Boštjan, BOŽNAR, Marija. Surrogate modelling for the forecast of Seveso-type atmospheric pollutant dispersion. Stochastic environmental research and risk assessment, 2023, vol. 37, no. 1, 275-290, 2023, .
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (1.08)
KRIVEC, Tadej, KOCIJAN, Juš, BOŽNAR, Marija. Verjetnostna napoved atmosferskih spremenljivk v okolici nuklearne elektrarne Krško. MUŠKINJA, Nenad (ur.), ROTOVNIK, Milan (ur.), BRATINA, Božidar (ur.). AIG'23 : 13.-14. april 2023, Hotel Habakuk, Maribor : zbornik trinajste konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, (Zbirka Zborniki prispevkov konference AIG), Ljubljana: Društvo avtomatikov Slovenije, 2023, .
Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo (2.03)
KOCIJAN, Juš. Modelling dynamic systems with artificial neural networks%and related methods. , Nova Gorica: University of Nova Gorica Press, 2023, .